Rahapeliongelma viittaa tilanteeseen, jossa henkilöllä on vaikeuksia hallita omaa rahapelikäyttäytymistään ja se aiheuttaa haitallisia seurauksia hänen elämässään. 

Rahapeliongelma ilmenee toistuvana ja pakonomaisena tarpeena osallistua uhkapelaamiseen, vaikka se aiheuttaa negatiivisia seurauksia taloudellisesti, sosiaalisesti, psykologisesti tai terveydellisesti.

Rahapeliongelman tunnusmerkit

Ongelmapelaaja ei kykene hallitsemaan tai lopettamaan pelaamistaan, vaikka hän tietää sen aiheuttamat haitat. Pelaaminen voi jatkua pitkään ja suurin osa ajasta ja rahasta kuluu pelaamiseen.

Peleihin osallistuminen muuttuu ajan myötä entistä kalliimmaksi. Pelaaja tarvitsee yhä suurempia panoksia saadakseen samanlaisen jännityksen tunteen kuin aiemmin. 

Usein ongelmapelaaja salaa pelaamiseen liittyvän käyttäytymisen perheeltään, ystäviltään tai läheisiltään. Hän voi valehdella pelaamiseen liittyvistä asioista tai piilottaa pelivelkojaan. Ongelmapelaaja voi ajautua velkaantumiseen, maksamatta jättämisiin, varkauksiin tai muuhun epäeettiseen käyttäytymiseen rahoittaakseen pelaamistaan.

Vyyhdin seurauksena ongelmapelaamiseen liittyy usein stressiä, ahdistusta, masennusta ja muita psyykkisiä oireita. Pelaaja voi kokea syyllisyyttä, häpeää ja menettää mielenkiinnon tai osallistumisen muihin elämänalueisiin.

On tärkeää huomata, että rahapeliongelma voi vaikuttaa yksilön elämään laajasti ja sillä voi olla vakavia seurauksia fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Rahapeliongelmaisten kuntoutus ja hoito ovat tärkeitä auttamaan heitä palauttamaan hallinta elämäänsä ja tarjoamaan tukea heidän toipumisprosessissaan.

Rahapeliongelmien kuntoutus

Rahapeliongelmien kuntoutus on tärkeä osa ongelmapelaajien auttamista ja heidän elämänsä hallinnan palauttamista:

  1. Arviointi ja diagnoosi: Ensimmäinen askel ongelmapelaajan kuntoutuksessa on asianmukainen arviointi ja diagnoosi. Ammattilaiset, kuten riippuvuusterapeutit tai psykologit, voivat arvioida ongelmapelaajan tilanteen vakavuuden, tunnistaa taustalla olevat syyt ja määrittää yksilölliset hoitosuunnitelmat.
  2. Psykoterapia: Psykoterapia on keskeinen osa rahapeliongelmien kuntoutusta. Terapiassa ongelmapelaaja voi käsitellä pelikäyttäytymiseensä liittyviä ajatus- ja tunnemuutoksia, oppia tunnistamaan ja hallitsemaan pelihimoa, kehittää keinoja käsitellä houkutuksia ja rakentaa terveitä rahankäyttötapoja. Terapia voi olla yksilöllistä, ryhmämuotoista tai perhekeskeistä, riippuen yksilön tarpeista.
  3. Vertaistuki: Vertaistukiryhmät ovat hyödyllinen tuki rahapeliongelmaisille. Ryhmät tarjoavat turvallisen ympäristön, jossa ongelmapelaajat voivat jakaa kokemuksiaan, saada tukea toisiltaan ja oppia selviytymiskeinoja vertaistensa kanssa, jotka ovat käyneet läpi samanlaisia haasteita.
  1. Taloudellisen hallinnan taidot: Ongelmapelaajat tarvitsevat usein apua taloudellisen hallinnan taitojen kehittämisessä. Kuntoutusohjelmiin voi sisältyä talousneuvontaa ja taloudellisen suunnittelun opetusta, jotta he voivat oppia hallitsemaan talouttaan, maksamaan velkojaan ja luomaan terveitä taloudellisia tavoitteita tulevaisuudessa.
  2. Ennaltaehkäisy ja jatkohoito: Ongelmapelaajien kuntoutusohjelmat sisältävät usein myös ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja jatkohoidon suunnitelmia. Näihin voi kuulua neuvontapalveluita, tukiryhmiä ja seurantakäyntejä, joiden tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa kuntoutumista sekä estää mahdollisia takaiskuja.

On tärkeää, että rahapeliongelmaisten kuntoutuspalvelut tarjotaan ammattitaitoisen henkilöstön johdolla. Kuntoutusohjelmien tulisi olla yksilöllisiä ja kohdennettuja, ottaen huomioon jokaisen ongelmapelaajan ainutlaatuiset tarpeet ja tilanne. 

Myös ennaltaehkäisy ja tiedotus rahapelien riskeistä ovat tärkeitä, jotta voidaan ehkäistä uusien peliongelmien syntymistä ja tarjota tukea heille, jotka sitä tarvitsevat. 

Turvalliset nettikasinot tarjoavat pelaajilleen useita erilaisia vastuullisen pelaamisen työkaluja, joilla pelleihin kulunutta aikaa ja rahaa voidaan säännöstellä henkilökohtaisen budjetin mukaisesti. Oikein hallittuna peliharrastus on viihdyttävä ajanviete siinä missä mikä tahansa muukin.

Veikkauksen rooli kuntoutuspalveluissa

Moraalisesti kyseenalaisesti Veikkauksella on ollut merkittävä rooli erityisesti rahapeliongelmaisten auttamisessa ja hoitamisessa. 

Veikkaus on valtion omistama rahapeliyhtiö, jonka tehtävänä on järjestää rahapelejä Suomessa. Koska rahapeliongelmat voivat aiheuttaa vakavia sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä haittoja, Veikkaus on ottanut vastuun peliongelmaisten auttamisesta ja rahoittaa merkittävästi kuntoutuspalveluja näille henkilöille.

Veikkaus kanavoi osan pelivoitoistaan ja tuotostaan rahapeliongelmien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen. Tämä rahoitus on suunnattu erilaisiin avustusohjelmiin, hoitopaikkoihin ja neuvontapalveluihin, jotka tarjoavat apua rahapeliongelmista kärsiville ja heidän läheisilleen

Veikkaus tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa, kuten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, kuntien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta kuntoutuspalvelut olisivat laadukkaita ja saavutettavissa kaikille tarvitseville.

Veikkaus myös tukee tutkimusta rahapeliongelmien ehkäisemiseksi ja hoidoksi. Rahapeliongelmien syiden ja seurausten ymmärtäminen on tärkeää, jotta kuntoutuspalvelut voivat kehittyä ja tarjota tehokasta apua. Veikkaus rahoittaa tutkimushankkeita ja pyrkii edistämään tietoisuutta rahapeliongelmista ja niiden hoidosta.

On kuitenkin tärkeää huomata, että Veikkauksen rahoitus kuntoutuspalveluihin perustuu nimenomaan rahapelitoimintaan, joka voi aiheuttaa riippuvuutta ja ongelmia osalle pelaajista. Vaikka Veikkauksen tuella voidaan tarjota apua rahapeliongelmaisille, on myös tärkeää pyrkiä ehkäisemään peliongelmien syntymistä ja vähentämään rahapelien haittoja yhteiskunnassa laajemmin.