Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry on julkaissut seuraavan tiedotteen:

Sosiaali-ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on päättänyt lopettaa Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen avustamisen. Toiminnan kannalta välttämätön rahoitus loppuu vuoteen 2018.

Tämän seurauksena Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry:n vuosikokous teki keväällä 2018 päätöksen käynnistäää yhdistyksen purkamiseen liityvät toimenpiteet.

KEY perustettiin vuonna 1995, josta kähtien ikäkuntoutuksen kehittämistoimintaa projekteissa ja hankkeissa on rahoitettu Raha-automaatiyhdistyksen (RAY) ja STEA:n avustuksilla ja jäsenmaksutuotoilla.

Yhdistyksellä ei ole mahdollisuuksia hankkia muualta riittävää rahoitusta ylläpitääkseen sääntöjen mukaista toimintaa. Vaikka yhdistyksen rahoitus loppuu, ei moniammatillisen ja monitoimijaisen, erityisesti ehkäisevän ikäkuntoutuksen kehittämisen tarve ole lakannut, päinvastoin.

Yhdistyksen projekteissa kehitetyt ikäkuntoutuksen ja ikäterveyden edistämiseen liittyvät materiaalit ja toimintamallit löytyvät seuraavista internetosoitteista ja ovat vapaasti aiheesta kiinnostuneiden käytössä:

kuntoutusneuvola.info

omaishoitajakuntoutus.info

terveenianavaimet.info

Kiitämme jäsenyhteisöjämme ja yhteistyökumppaneitamme yli 20 vuotta kestäneestä matkasta ikäkuntoutuksen parissa. Toivotamme kaikille hyvää jatkoa ja haastamme teistä jokaisen omalla toiminnallanne tekemään työtä ikääntyneiden toimitakyvyn edistämisen hyväksi.

Ikäkuntoutusta tarvitaan tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan.

Helsingissä 12.9.2918

Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry oli jäsenjärjestöjensä muodostama monialainen ikäkuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistyöverkosto. Vuonna 1995 perustetun yhdistyksen tarkoituksena oli edistää iäkkään väestön ja ikääntyneiden vammaisten henkilöiden toimintakykyä ja omatoimisuutta.

Yhdistys toimi yhteistyössä jäsenyhteisöjen, muiden järjestöjen, kuntien sekä kuntoutus-, vanhus- ja vammaistyötä tekevien toimijoiden kanssa.

Tämä verkkosivusto keynet.fi ei enää edusta yhdistystä. Kuntoutuksesta yleisesti löydät lisätietoa osoitteesta Terveyskylän ylläpitämästä Kuntoutumistalo-verkkopalvelusta.

Kansalaisjärjestöt ovat huolissaan siitä mitä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen rahoitukselle tapahtuu jos Veikkauksen voittovaroista jaettava tuki ehtyy. Suurella osalla tukea saavista järjestöistä rahapelien tuotot muodostavat budjetista yli puolet.

RAY:n eli nykyisin Veikkauksen rahoitusta kritisoitu, koska sen ajatellaan olevan peräisin pelitappioista ja siten ongelmapelaajilta. On kuitenkin huomioitava että osa kritiikistä tulee ulkomaisilta nettikasinoilta. Yksikansayksivaihto.fi on esimerkki tällaisesta lobbaussivustosta.

Tärkeämpää olisikin että rahapelaamista kanavoitaisiin nykyistä tehokkaamminen vastuulliselle, kotimaiselle lisenssinhaltijalle.

Lääkärilehden artikkelissa gerontologian yliopettaja Marja Äijö, I&O muutosagentti Päivi Tikkanen sekä geriatrian professori Eija Lönnroos ilmaisevat huolensa siitä että iäkkäiden kuntoutus ei toteudu tällä hetkellä Suomessa. Terveydenhuollon palveluista puuttuu kattava ja tasalaatuinen järjestelmä ikäihmisten kuntoutukseen. Laki velvoittaa järjestämään palveluita vain yli 75-vuotiaille, jolloin kuntoutuksen aloittaminen on usein jo liian myöhäistä.