Toiminta

Kehitämme ikäkuntoutuksen sisältöä ja laatua yhdessä järjestöjen, viranomaisten, asiantuntijoiden sekä iäkkäiden henkilöiden ja ikääntyneiden vammaisten henkilöiden kanssa.

Kotona asumisen tukeminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen ovat toiminnan painoalueita.

Toimimme aloitteellisesti ja aktiivisesti iäkkäiden henkilöiden ja ikääntyneiden vammaisten kuntoutuspalveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

 

Projektit ja hankkeet

Kehitämme erityisesti iäkkäiden ehkäisevään kuntoutukseen, toimintakyvyn edistämiseen ja kotona asumisen turvaamiseen uusia toimintatapoja ja –malleja. Kehittämistoimintaa toteutetaan sekä valtakunnallisella tasolla että iäkkäiden ja ikääntyneiden vammaisten henkilöiden lähipiirissä.

 

Materiaalit ja julkaisut

KeyNet - ikäkuntoutuksen verkkopalvelu

uutiskirje ammattilaisille

kehittämisprojektien raportit ja julkaisut

iäkkäiden henkilöiden ja ikääntyneiden vammaisten toimintakykyä ja sen arviointia tukeva tiedotus- ja koulutusmateriaali

 

Asiantuntija- ja koulutus ja asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiantuntijapalveluita sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattihenkilöille, järjestöjen toimijoille, koulutusorganisaatioille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Järjestämme projektitoimintaan, palvelujen tuotteistukseen, verkostoyhteistyöhön ja ehkäisevään ikäkuntoutukseen liittyvää koulutusta.