KEY palvelee

Tarjoamme asiantuntijapalveluita sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattihenkilöille, järjestöjen toimijoille, koulutusorganisaatioille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Järjestämme projektitoimintaan, palvelujen tuotteistukseen, verkostoyhteistyöhön ja ehkäisevään ikäkuntoutukseen liittyvää koulutusta.

Tuotamme ikäkuntoutukseen liittyviä materiaaleja ja julkaisuja mm. uutiskirjeitä, kehittämisprojektien raportteja ja julkaisuja sekä muuta ikäihmisten ja ikääntyneiden vammaisten henkilöiden toimintakykyä ja sen arviointia tukevaa tiedotus- ja koulutusmateriaalia.