Verkostokumppanit

AvainVerkostossa tehdään tiivistä ja monipuolista verkosto- ja yhteistyötä eri järjestöjen, kuntien, koulutusyksiköiden ja sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien muiden organisaatioiden kanssa.

 

KEY:n jäsenjärjestöt

Jäsenjärjestöjen yhdyshenkilöt vastaavat tiedottamisesta oman organisaation ja KEY:n välillä. Vuosittain järjestetään KEY:n jäsenyhteisöpäivä. AvainVerkoston toimihenkilöt osallistuvat jäsenjärjestöjen hankkeiden ja projektien ohjaus- ja johtoryhmien toimintaan. KEY yhdyshenkilöt

 

Helsinkiläiset järjestöt

AvainVerkosto on ollut mukana helsinkiläisten järjestöjen projekteissa ja hankkeissa asiantuntija- ja ohjausryhmän jäsenenä, koordinoijana sekä toiminnan toteuttajana. Järjestöyhteistyö määritellään vuosittain aina kulloistenkin resurssien mukaan.

 

Innokylä

AvainVerkosto on aktiivinen osallistuja Innokylän tapahtumissa mm. Innomarkkinoilla ja eri verkostoissa.
https://www.innokyla.fi/

 

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys ry KUTKE

Osallistutaan yhdistyksen toimintaan sekä monialaisen kuntoutuksen erityispätevyyttä valmistelevan toimikunnan työskentelyyn ikäkuntoutuksen ammatillisten edellytysten asiantuntijana.
http://www.kutke.fi/

 

SOSTE ry

AvainVerkoston toimihenkilöt osallistuvat arviointiverkoston, tiedotusverkoston, johtamisverkoston, kuntoutusverkoston ja vanhusväestön hyvinvointi- ja terveysverkoston toimintaan.
http://www.soste.fi

 

Suomen gerontologis-geriatrinen fysioterapiayhdistys ry

Osallistutaan iäkkäiden kuntoutuksen erityispätevyystyöryhmän työskentelyyn ikäkuntoutuksen ammatillisten edellytysten asiantuntijana.
https://fi-fi.facebook.com/gerontologisgeriatrinen.fysioterapiayhdistys

 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

AvainVerkosto on ollut mukana tuottamassa Iäkkäiden neuvontapalvelujen ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien verkko-opasta.
http://www.thl.fi

 

Verkosto- ja yhteistyö kuntoutusasiantuntijoiden kanssa

Mukana toiminnassa Kuntoutuskeskus Petrea, Työterveyslaitoksen Sosiaali- ja terveysalan työ-tiimi, THL:n Väestötutkimuslbr, Turun amk:n fysioterapiakoulutus, TYKS ja Turun terveystoimen Pitkäaikaissairaanhoito.

 

Koulutusorganisaatiot

AvainVerkosto on mukana ammattikorkeakoulujen opiskelijatyössä sekä palvelujen ja projektien kehittämistyössä. Yhteistyötä on tehty mm. Arcada AMK:n ja Metropolia AMK:n kanssa. 
http://www.metropolia.fi 
http://www.arcada.fi/fi